Klokkarstu er sannsynligvis det eldste huset på Straumen.
Prøver viser at materialer i huset er av tømmer som ble hugget i 1753

Bolig- og uthusdel var sammenbygd.

I følge folketellinga i 1755 bor det da en «Joen Klokker» på en plass under Næss.
I 1785 bodde det en Klokker Lars Olsen på en plass under Næss.
Klokkarstu har nok fått navnet etter «Joen klokker» eller etter «Lars Klokker».

Ness-skjæret utenfor Nessberget i Børgin har på gamle kart navnet Klokkarskjæret.
Kanskje på grunn av at klokkeren hadde rett til å samle egg på skjæret?

Kommunen kjøpte Klokkarstu av dødsboet til Dagny og Peder Næss (på 1980 -tallet)
Huset ble brukt som trygdebolig noen år før det var omgjort til utleie for næringsdrift.

Klokkarstu ble så brukt som inkubator sted for kunstnere noen år, før det ble pusset opp i 2018 og 2. etasjen ble satt istand. Der ser man de gamle tømmerveggene som gjenspeiler huset. Inderøy kommune ønsket at leietakerne av Klokkarstu skulle føre til aktivitet i Straumen sentrum; så det forsøker Kjerringa me’ Straumen å skape hver dag!

Ca 1950. Klokkarstu nederst i høyre hjørne

Skinnegang på Straumen

Ca 1955. «Gammelbanken» i bakgrunnen